دفاتر پیشخوان دولت

    سهامداران محترم می توانند در تمامی مراکز استانهای کشور با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب، خدمات مربوطه را دریافت نمایند.

    خدمات ارایه شده در دفاتر پیشخوان دولت از سوی شرکت سپرده گداری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شرح زیر می باشد:

           1-ارسال درخواست اصلاح مشخصات سهامداران، صدور المثنی گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام

           2-ارسال درخواست صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سامانه اطلاع رسانی وضعیت دارایی سهامداران

           3-ارسال درخواست انتقال قهری سهام(انتقال سهام متوفی به وارث)

    لینک آدرس دفاتر ارایه دهنده خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در سراسر کشور

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus