مستندات
پذیرش در بورس کالا

معافیت های مالیاتی و مزیت های خرید و فروش در بورس کالای ایران

 1- طبق ماده (6 (قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد(5 % )  از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

2-   بر اساس تبصره 1 ماده (7) قانون توسعه ابزارهای مالی جدید ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. ( بنابر اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنجا که شورایعالی بورس و اوراق بهادار ، قراردادهای آتی را به عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب قرار داده و ابزارهای مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار هستند، به تصریح تبصره یک ماده (7) قانون توسعه ابزارهای مالی جدید ، معاملات قراردادهای آتی نیز از پرداخت مالیات معاف می باشد).

3- بر اساس تبصره 2 ماده (7) قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره   1  این ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محصوب می شود.

4- بر اساس ماده (17)  قانون توسعه ابزارهای مالیاتی جدید،  خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. این مهم در بند (10) قانون بودجه سال 1389 کل کشور نیز درج گردیده است. بر اساس بخش الف بند مذکور خرید کالا و خدمات از طریق بورس ، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات توسط دستگاه های اجرایی بلامانع است.

5- بر اساس ماده (18)  قانون توسعه ابزارهای مالیاتی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

6- بر اساس بند 15 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می گردد ولی دارای کمبود می باشد ، واردات با حداقل 2  برابر نرخ موثر تعرفه سال 1388 بلامانع است مشروط بر آن که اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی کالا عرضه و به کونه ای تعیین تعرفه گردد که قیمت این محصولات حداکثر بیست درصد نسبت به مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.

 

 

مزایای بورس کالا در یک نگاه

 بورس بازاری است :

-1 متشکل و سازمان یافته

-2 قانونمند

-3قابل نظارت

 -4شفاف

 -5عادلانه   

 -6رقابتی

 -7کم هزینه

بورس و امکان

 -1پوشش ریسک

 -2 توزیع ریسک

 -3 انتقال ریسک

 بورس و ارائه چهارتضمین

 -1تضمین کیفیت کالا

 -2تضمین کمیت کالا

 -3تضمین مبلغ کالا

 -4تضمین مدت معامله

 * بورس و کشف قیمت در بازار اول (بازار تجارتی ) از طریق بازارهای حراج حضوری، مداوم و الکترونیک

 * بورس و استاندارد اجباری کالاهای عرضه شده در آن

 *بورس و تضمین مبدا مشخص کالاهای عرضه شده

 *بورس و امنیت کامل معاملات

 *بورس و معاملات قانونمند و حذف بوروکراسی و تشریفات مزایده ها و مناقصات و ایجاد سرعت در تصمیم گیری مدیران

 *بورس؛ محور نظام مالی بازار سرمایه

 *بورس و ارتقای کارآمدی بازارهای مالی

 *بورس و امکان تامین مالی سریع توسط معامله گران اعم از تجار، مدیران پروژه و معامله گران

 *بورس و ارائه شاخص های مطمئن و قابل اتکاء برای دولت و تصمیم سازان

 * بورس و امکان تحلیل شاخص ها و پیش بینی روند بازارها

 *بورس و امکان معاملات الکترونیک و حذف مساله زمان و مکان در معاملات

 *بورس و ارائه اطلاعات بهنگام و فوری به همه معامله گران از معاملات و قیمتها

 *بورس و داوری اختصاصی و سرعت رسیدگی به دعاوی در مقایسه با طرح دعاوی در دادگاه های عادی

*بورس و امکان کنترل غیر مستقیم بازاهای عمده فروشی و خرده فروشی

 * بورس و رانت زدایی و به تبع آن فساد زدایی از بازارهای معاملات

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus