تسویه و تحویل و جرایم نکول

 

فرآیند تحویل وتسویه وجرایم

معمولا تعداد زیادی از قراردادهای آتی قبل از رسیدن به دوره تحویل فیزیکی، با اتخاذ یک موقعیت معکوس بسته و تسویه می شوند ولی مشتریانی که به قصد تحویل کالا وارد بازار آتی می­شوند بایستی دو روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی، فرم "گواهی آمادگی تحویل" را تکمیل و به کارگزار خود ارائه دهند. عدم ارائه این فرم، نکول محسوب می شود و موقعیت های آنها به قیمت تسویه همان روز تسویه شده و جریمه ای معادل با 2 سرکارمزد و1 درصد ارزش قرارداد با قیمت تسویه آن روز محاسبه شده و از حساب آنها کسر می­شود.

در بازار آتی سکه پس از ارائه فرم گواهی آمادگی تحویل در اولین­ روزکاری ­پس از آخرین روز معاملاتی فروشنده­ سکه­ های خود را به ­یکی از شعب بانک عامل که توسط بورس تعیین می­شود،تحویل و پس از پرداخت هزینه کارشناسی برای هر قرارداد پرداخت می­کند و خریدارنیز وجهی معادل با قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی برای هر سکه ،واریزمی­کند و در روز بعد خریدارسکه های خود را تحویل می­گیرد و وجه به حساب فروشنده ­واریزمی شود.کارمزدتسویه و تحویل برای هر قرارداد 50000 ریال­ می­باشد و در ­صورت نکول هریک از طرفین جریمه ای معادل با دو سرکارمزد، 1 درصدارزش قرارداد با قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی­ و ­مابالتفاوت قیمت نقدی نسبت به قیمت آتی(اگر به نفغ مشتری نکول کننده باشد) از­حساب ­وی کسر و به حساب طرف مقابل واریز می‌شود.اگر­خریدارنکول­ کند هزینه کارشناسی­ سکه­ ها نیز ازحساب وی کسر  می­شود.


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus