روش خرید کالا

  فرایند خرید در بورس کالا

  فرآیند خرید (قبل از تالار)

در محصولات صنعتی  واریز 10% تا 100% ارزش معاملات به قیمت پایه (قید شده در اطلاعیه عرضه) به حساب وکالتی مشتری تا ساعت 10:30 روز معاملات ، در محصولات پتروشیمی واریز 10% ارزش معامله به قیمت پایه (قید شده در اطلاعیه عرضه) به حساب وکالتی مشتری  تا ساعت 12:30 روز معاملات ، در محصولات کشاورزی، فرآورده های نفتی ، محصولات فرعی و طلا واریز 10% ارزش معامله به قیمت پایه (قید شده در اطلاعیه عرضه) به حساب وکالتی مشتری  تا نیم ساعت قبل شروع معاملات . در مورد کالاهای صادراتی واریز 5% ارزش معامله به حساب شرکت کارگزاری به نرخ دلار با نرخ آزاد روز کاری قبل از عرضه تا نیم ساعت قبل از شروع معامله الزامی است.

**تکمیل و مهر وامضای(معرفی شده به کارگزار و بورس کالا) فرم سفارش خرید کالای مورد تقاضا توسط مشتری و تحویل آن به کارگزاری قبل از ثبت درخواست در سیستم بورس کالا برای خرید لازم و ضروری می باشد.

 

خرید در تالار معاملات
تالار معاملات شامل چهار مرحله می باشد:

1- دوره زمانی سبز:

شروع معاملات و پیش گشایش بازار ( زمان: بستگی به تعداد محصولات عرضه شده دارد)

مر حله پیش گشایش برای همه محصولات عرضه شده در هر رینگ به طور هم زمان فعال می باشد.

در این زمان کسی نمی­تواند قیمتی بیش از قیمت پیشنهادی فروشنده را وارد کند.

کارگزاران خریدار مجاز به تغییر قیمت (افزایش یا کاهش)، کاهش تناژ و یا حذف سفارش می­باشد.

2- دوره زمانی زرد:

دوره حراج( 60 ثانیه).

عدم امکان حذف سفارش

امکان افزایش حجم عرضه در 20 ثانیه اول

امکان کاهش حجم تقاضا تا پایان دوره (قبل از پذیرفتن نرخ)

امکان پذیرفتن نرخ پایه (قیمت پیشمهادی فروشنده) از سوی خریدار

امکان کاهش نرخ از سوی فروشنده

در صورت عدم پذیرش نرخ توسط خریدار، زمان زرد در صورت تایید ناظر بازار فقط 1 بار تمدید خواهد شد. (کلاً 120 ثانیه)

زمان زرد توقف ندارد.

3- دوره زمانی قرمز:

 دوره رقابت( 60 ثانیه)

اگر مقدار تقاضایی که سقف قیمت پیشنهادی فروشنده را پذیرفته، بیش از مقدار عرضه باشد معاملات وارد زمان رقابت می­شود.

تنها کارگزارانی می­توانند وارد سیستم رقابت شوند که نرخ فروشنده را در زمان زرد رنگ پذیرفته باشند.

کارگزار خریدار می­تواند قیمتی بالاتر از قیمت فروشنده را پیشنهاد کند.

کارگزار خریدار اجازه کاهش یا افزایش حجم تقاضای خود را ندارد.

دوره زمانی قرمز قابل توقف یا تکرار نخواهد بود.

4- دوره زمانی آبی:

اعلام نتیجه نهایی معامله.

هیچ کدام از طرفین معامله اجازه هیچ­گونه تغییری را ندارد.

 

روش تسهیم به نسبت(مازاد تقاضا)
درصورتی که حجم تقاضای وارد شده به سیستم معاملات بیشتر از میزان کل عرضۀ کالا توسط فروشنده باشد و همه خریداران بالاترین قیمت مجاز را بپذیرند  در این صورت سیستم معاملات،کالای عرضه شده را در زمان آبی بین کارگزاران واجد شرایط به روش تسهیم به نسبت (با توجه به میزان تناژ تقاضا) تقسیم می­نماید.

مقداربار مشتری =عرضه/تقاضا کل مشتری تقاضای

خریداری از سیستم مازاد عرضه (مچینگ)
اگر کالایی پس از عرضه کشف نرخ شود ولی تمام آن به فروش نرسد، کارگزار فروشنده این اختیار را دارد که کالا را در سیستم معاملات قرار دهد. کارگزاران خریدار می­توانند پس از تالار معاملات در دفاتر خود و از طریق سیستم مچینگ، کالای مازاد را با همان نرخ کشف شده در زمان زرد خریداری نمایند.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus