هزینه معاملات بازار فرعی بورس کالا

 

کارمزد معاملات  در بورس کالای ایران


هزینه انجام معامله در بورس کالای ایران منحصر به کارمزد های کارگزار ، شرکت بورس کالا و سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر می باشد:

 


 

کارمزدهای بازار فرعی بورس کالای ایران

1-    کارمزد معاملات اموال غیر منقول در بازار فرعی بورس کالای ایران

 

2-    کارمزد پذیرش اموال غیر منقول در بازار فرعی بورس کالای ایران

سقف کارمزد پذیرش اموال غیر منقول که توسط بورس کالای ایران اخذ می‌گردد معادل یک دهم (0/1) درصد ارزش کالای مورد عرضه  بر اساس قیمت پایه تا سقف 500 میلیون ریال می‌باشد.

 

          کارمزدهای گواهی سپرده کالایی

 

 

 


 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus