محصولات صنعتی و معدنی

کالاهای صنعتی و معدنی پذیرفته شده در بورس کالای ایران

 

گروه اصلی

زير گروه  اصلي

رديف

زير گروه فرعی

 

گروه فولاد

مقاطع طولي

1

تيرآهن

 

2

ميلگرد

 

3

ناودانی

 

4

نبشی

 

5

سيم فولادی

 

6

لوله و پروفیل

 

7

میلگردهای صنعتی

 

مقاطع تخت

1

ورق گرم

 

2

ورق سرد

 

3

ورق گالوانيزه

 

4

ورق قلع

 

5

ورق رنگي

 

6

تسمه پهن فولادي

 

7

تسمه باريک فولادي

 

شمش ها

1

اسلب

 

2

بلوم و بيلت

 

3

شمش چدن

 

قراضه

1

HMS1 ضايعات سنگين بار

 

2

HMS1 ضايعات سنگين بار ويژه

 

3

HMS2 ضايعات سبک با ضخامتهای پائين

 

4

HMS3 ( ضايعات سبک مخلوط (فله

 

گروه آلومينيوم

شمش ها

1

شمش آلومينيوم

 

2

اسلب آلومينيوم

 

3

بيلت آلومينيوم

 

4

تي بار آلومينيوم

 

مقاطع

1

مفتول

 

2

ورق

 

اکسید آلومینیوم

1

اکسید آلومینیوم

 

هیدروکسید آلومینیوم

1

هیدروکسید آلومینیوم

 

گروه مس

کاتد مس

1

کاتد مس

 

اسلب مس

2

اسلب مس

 

مفتول مس

3

مفتول مس

 

بيلت مس

4

بيلت  مس

 

ورق مس

5

ورق مس

 

مس کم عيار

1

مس کم عيار

 

2

مس سرباره گرانوله

 

3

مس سرباره کنورتور

 

4

مس سرباره ريورب

 

5

اکسيد مس

 

6

مسباره

 

گروه روی

شمش  روی

1

شمش روی

 

گروه سرب

شمش سرب

1

شمش سرب

 

گروه فلزات گرانبها

طلا

1

طلا

 

نقره

2

نقره

 

گروه نیکل

شمش نيکل

1

شمش نيکل

 

پلت نيکل

2

پلت نيکل

 

گروه  مواد صنعتی،معدنی

كک

1

کک

 

سولفور موليبدن

2

سولفور موليبدن

 

کنستانتره فلزات گرانبها

3

کنستانتره فلزات گرانبها

 

سیمان

4

سیمان

 

سنگ آهن

5

دانه بندی

 

25 زیرگروه اصلی

51 زیرگروه فرعی

 

جمع کل کالاهای صنعتی

و معدنی پذیرش شده

 

جمع کل کالاهای پذیرش شده

84 زیرگروه اصلی

218 زیرگروه فرعی

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus