محصولات رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی

فرآورده های نفت و پتروشیمی

محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی پذیرش شده در بورس کالای ایران

 

گروه اصلی

زير گروه  اصلي

رديف

زير گروه فرعی

 

گروه فرآورده های نفتی

وکیوم باتوم

1

وکیوم باتوم

 

سلاپس واکس

1

سلاپس واکس

 

لوب کات

1

لوب کات سبک

 

2

لوب کات سنگین

 

قير

1

قير صنعتی

 

2

معدنی

 

روغن

1

روغن پايه

 

2

روغن موتور

 

3

پارافين

 

4

اسلگ واكس

 

عایق رطوبتی

1

عایق رطوبتی

 

دوده

1

دوده صنعتي

 

گروه  پتروشيمي

پليمـــــــر

1

پلی اتيلن سنگين

 

2

پلی اتيلن سبک

 

3

پلي اتيلن ترفتالات

 

4

پلی استايرين

 

5

پلی پروپيلن

 

6

پلی کربنات

 

7

پلی بوتادين رابر

 

8

استایرن بوتادین رابر

 

9

پلی وینیل کلراید

 

10

اپوکسی رزین

 

11

اکریل نیتریل بوتادین استایرن

 

12

كريستال ملامين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيميـــــايــــــــي

1

اتيلن گلايكول

 

2

استايرن منومر

 

3

الكيل بنزن خطي

 

4

الکیل بنزن سنگین

 

5

ارتوزايلن

 

6

پارازيلن

 

7

اسيد نيتريك

 

8

اسيد كلريدريك

 

9

اسيد سولفوريك

 

10

اسید ترفتالیک

 

11

اسید استیک

 

12

زایلن مخلوط

 

13

سود كاستيك

 

14

اوره

 

15

آمونیاک

 

16

بنزن

 

17

گوگرد

 

18

كربنات سديم

 

19

جوش شيرين

 

20

وينيل استات

 

21

آب ژاول

 

22

تولوئن دی ايزو سیانات

 

23

1و3 بوتادين

 

24

دی آمونيوم فسفات

 

25

آروماتيک سنگين

 

26

اتانول آمین

 

27

اکسو الکل

 

28

نیترات آمونیوم

 

29

اتیلن دی کلراید

 

30

آرگون

 

31

فرمالین

 

32

انیدرید فتالیک

 

33

تولوئن

 

 

57 زیرگروه فرعی

 

جمع کل محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی پذیرش شده

9 زیرگروه اصلی

 

جمع کل کالاهای پذیرش شده

84 زیرگروه اصلی

218 زیرگروه فرعی

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus