رویه اجرایی شرایط فورس ماژور

 

 

رویه های اجرایی شرکت کارگزاری بانک ملت مربوط به تعهدات عضو در راستای اجرای بند 8 ماده 4 قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار که بایستی به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده‌شود، به شرح ذیل می باشند :

·    چنانچه در اثر وقوع حوادث پیش بینی نشده مانند قطعی برق، شبکه مخابراتی واینترنت و نیز شرایطی که امکان دسترسی برخط بازار وجود ندارد امکان حذف سفارشات ثبت شده توسط مشتری  وجود نداشته باشد؛ از مشتری می بایست ضمن تماس با کارگزاری، پیامکی مبتنی بر درخواست حذف سفارش ثبت شده از کارگزاری به شماره پیامک کارگزاری ارسال نماید. پیامک ارسالی از جانب مشتری باید از شماره همراه ثبت شده از وی در سیستم اتوماسیون اوراق (TBS)  بوده و شامل : نام و نام خانوادگی، کد ملی، نوع درخواست ثبت شده( خرید/فروش)، نماد سهم مربوطه، حجم و قیمت سهم باشد.

 

تبصره : امکان اصلاح سفارشات ثبت شده در اثر وقوع حوادث پیش بینی نشده مانند قطعی برق، شبکه مخابراتی واینترنت و نیز شرایطی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات و فقدان  زیرساخت های نرم افزاری  موجود امکان پذیر نمی باشد.

 

·    در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات، اطلاع رسانی لازم به مشتریان از طریق ارسال ایمیل، پیامک و یا ارسال پیغام روی سامانه معاملات برخط آنها صورت خواهد گرفت.

 

·    به هنگام قطع دسترسی برخط بازار در موارد قابل پیش بینی : اعلام موضوع قبل از وقوع از طریق ارسال پیغام روی سامانه معاملات برخط، ارسال ایمیل و یا پیامک صورت خواهد گرفت.

به هنگام قطع دسترسی برخط بازار در موارد غیر قابل پیش بینی : اعلام موضوع بلافاصله پس از وقوع از طریق ارسال پیغام روی سامانه معاملات برخط، ارسال ایمیل و یا پیامک صورت خواهد گرفت.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus