آشنایی با بورس انرژی ایران

 

بورس انرژي به عنوان چهارمين بورس كشور در چهار حوزه ،اوراق سلف برق، اوراق قراردادمحوركالاهاي انرژي مانند زغال سنگ، نفت و انرژي هاي سبز مانند انرژي هاي خورشيدي پس از موافقت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در برنامة کاری سال 1390 بازار سرمایة ایران قرار گرفت ، که در فاز اول آن قرار است برق به صورت سلف موازی معامله شود و در  فازهای بعدی، بازار مشتقه شامل قرارداد آتی، قرارداد اختیار خرید و معاملات در حوزه بین المللی فعال می شود.

بازیگران بورس انرژی در بخش معاملات برق عبارتنداز: شرکت بورس انرژی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت فناوری، شركت سپرده گذاري مركزي، شركت هاي كارگزاري،  شركت مديريت شبكه، شركت توانير، مصرف كنندگان برق و تولید کنندگان برق.

 در حال حاضر دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر  کالا در بورس انرژی شامل 102 ماده و 47 تبصره در 10 مهر سال 1391 توسط شورای عالی بورس و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی در تاریخ 29 مهر سال  1391 شامل 53 ماده و 26 تبصره   توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  تصویب شده است.

معاملات در بورس انرژی در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد  که در آن وجه قرارداد باید در هنگام معامله و طبق زمانبندی تعیین شده در مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود انجام خواهد شد.

 

 

 

 

مزایای بورس انرژی

 

با راه اندازي اين بازار امکان خريد و فروش انرژي، تامين مالي براي توليدکنندگان، تامين انرژي براي توزيع کنندگان و مصرف کنندگان، کشف قيمت روزانه انرژي، پوشش ريسک، شفافيت معاملاتي، تسهيل در تبادلات انرژي و کاهش هزينه هاي معاملاتي در بخش مبادلات انرژي فراهم خواهد شد.

 

 

 

 

انواع بازارها در بورس انرژی ایران

 

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می باشد. بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز، و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی  قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می باشد.

 بازار

رینگ

تابلو

 • فیزیکی
 • داخلی   
 • بین المللی
 • برق
 • نفت و گاز
 • سایر حامل های انرژی
 • مشتقه
 • داخلی    
 • بین المللی
 • قرارداد سلف موازی استاندارد
 • قرارداد آتی
 • قرارداد اختیار معامله
 • فرعی
 • داخلی    
 • بین المللی

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus