برای انجام معاملات اوراق بهادار می توانید وجوه خود را به یکی از حسابهای کارگزاری بانک ملت به شرح زیر  واریز نمایید 

 

شماره حساب جام بانک ملت

17692/18

شماره حساب سیبا بانک ملی ایران

0103950641008

شماره شبا جام بانک ملت

IR95 0120 0000 0000 0001 7692 18

شماره شبا سیبا بانک ملی ایران

IR66 0170 0000 0010 3950 6410 08

شماره شبا بانک خاورمیانه

IR41 0780 1007 1104 0707 0726 64

شماره شبا بانک تجارت

IR40 0180 0000 0000 0156 3563 87

 

 

 

نکات مهم:

 

پس از واریز وجه شماره فیش یا سریال (کد رهگیری) در واریزهای اینترنتی می توانید از طریق یکی از روش های زیر به اطلاع کارگزاری برسانید:

1- تماس با واحد پذیرش در شعب مربوطه و اعلام شماره فیش ، مبلغ واریزی و نام واریز کننده.

2- مشتریان اینترنتی در بخش واریز وجه در وب سایت معاملات اینترنتی شماره را درج نمایند.

3- مشتریان آنلاین می توانند در محیط وب سایت معاملات آنلاین و در بخش واریز وجه شماره خود را درج نمایند.

4- بر اساس قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار مبالغ واریز شده به حساب کارگزاری تنها به نام واریز کننده مبلغ ثبت خواهد شد.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus