تعریف

قراردادی است که در آن فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهم پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن سهام را در تاریخ سررسید خریداری کند. تعداد سهام مشخص شده در هر قرارداد بیانگر اندازه قرارداد است و تمامی آنها، سهام شرکتی است که در نماد معاملاتی قرارداد آتی مشخص شده است. این نماد به صورت ترکیبی از علامت اختصاری سهم پایه، سال و ماه سررسید قرارداد می‌باشد. هر نماد معاملاتی در دوره مشخصی از سال معامله شده و پس از آن وارد دوره تحویل می‌گردد که این دوره پس از آخرین روز معاملاتی آغاز و تا انتهای ماه قرارداد ادامه دارد و طی آن تسویه فیزیکی یا نقدی صورت می‌گیرد. برای معاملات این قراردادها، محدودیت‌های قیمتی و حجمی وجود دارد. به طوریکه در هر روز معاملاتی نوسان قیمتی در دامنه مشخصی صورت می‌گیرد و ورود سفارش در هر روز تنها در دامنه نوسان قیمت، مجاز است. همچنین هر کارگزار و مشتری ملزم است در لحظه سقف موقعیت‌های تعهدی باز به ازای هر نماد معاملاتی را رعایت نماید. موقعیت تعهدی که در بازار تسویه نهایی نشده است را موقعیت تعهدی باز گویند.

 

 

مفهوم وجه تضمین در قراردادهای آتی سهام

به منظور اطمینان از انجام تعهدات، هر یک از طرفین معامله درصدی از ارزش قرارداد که معمولا 20% است را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد کارگزار سپرده می‌کنند که متناسب با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل می‌شود. تعداد سهام مشخص شده در هر قرارداد بیانگر اندازه قرارداد است و تمامی آنها، سهام شرکتی است که در نماد معاملاتی قرارداد آتی مشخص شده است. این نماد به صورت ترکیبی از علامت اختصاری سهم پایه، سال و ماه سررسید قرارداد می‌باشد.
کارگزار مجاز است علاوه بر وجه تضمین اولیه، درصدی از ارزش پایه قرارداد را به صورت وثیقه دریافت نماید که مقدار آن از سقف مشخص در قرارداد که معمولا 20% ارزش پایه قرارداد است، تجاوز نخواهد نمود.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus