مجوزهای کارگزاری

 

 

معاملات اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

معامله قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

معامله محصولات فلزی در بورس کالای ایران

معامله محصولات و فراورده های نفت و پتروشیمی در بورس کالای ایران

معامله محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران

معامله محصولات سیمان در بورس کالای ایران

معامله قراردادهای آتی کالا در بورس کالای ایران

معامله سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران

معامله گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران

معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران

معاملات برق در بورس انرژی

معاملات نفت در بورس انرژی

معاملات بر خط اوراق بهادار

مرکز تماس

مجوزهای کارگزاری بانک ملت

مجوز

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

14

شماره مجوز

11110015

121/13426

121/107631

121/154080

121/29730

121/165788

121/11990

121/15083

121/325216

121/67527

121/210868

121/210868

121/143567

121/256809

تاریخ مجوز

1387/10/01

1395/03/25

1389/03/08

1390/07/06

1396/02/16

1390/10/27

1395/02/26

1395/04/30

1394/05/27

1388/01/31

1391/11/25

1391/11/25

1390/03/31

1392/11/28

اعتبار مجوز

1397/10/01

1400/03/25

1399/03/08

1400/07/06

1406/02/16

1400/10/27

1400/02/26

1400/10/27

1400/07/06

1398/01/31

1401/11/23

1401/11/23

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus