بازار پایه فرابورس

 بازار پایه از جمله بازارهای فرابورس است که مطابق با ماده 4 "دستورالعمل پذیرش، به منظور عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران" راه اندازی گردیده است. پس از ثبت   شرکت‌ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مدارک ارائه شده از جانب شرکت‌ها در کمیته عرضه فرابورس مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در لیست نرخ‌های بازار پایه فرابورس درج   می‌شوند. لازم به ذکر است این شرکت‌ها فرایند پذیرش را طی نمی‌کنند. شرکت‌های درج شده در بازار پایه در سه دسته طبقه بندی می‌گردد:

1.     شرکتهایی که درخواستی مبنی بر پذیرش ندارند و به دلیل الزام قانونی طبق ماده 99 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بایستی در بازار پایه درج گردند. مطابق با ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند و عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند و معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس¬ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب‌مورد امكان‌پذير بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

2.     شرکت هایی که نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند، اما شرایط پذیرش را ندارند .

3.     شرکت‌هایی که به دلیل از دست دادن شرایط بازارهای بورس یا فرابورس از بازار مربوطه لغو پذیرش می‌شوند، در بازار پایه درج می‌گردد. مقررات ارائه اطلاعات در این بازار به مراتب ساده‌تر از بازار اول و دوم است. با توجه به شرایط شرکت معاملات بازار پایه به شکل عادی (دارای دامنه نوسان و در عملیات عادی بازار) یا توافقی (فاقد دامنه نوسان و بر اساس توافق خریدار و فروشنده) انجام می‌شود.

 انجام معامله در بازار پایه فرابورس بسیار پرخطر بوده و مستلزم داشتن آگاهی کامل از شرایط این بازار است. لذا حسب ابلاغ شرکت فرابورس انجام معامله در این بازار مستلزم تکمیل و  امضای فرم "اقرار نامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران" است.

 

 متن این فرم بشرح زیر است:

اقرار نامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام

در بازار پایه فرابورس ایران

 

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه مشتری اذعان می نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این بازار، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می نماید. این اقرارنامه و بیانیه باید پیش از انجام معاملات به امضای هر یک از مشتریانی که در بازار پایه فرابورس ایران فعالیت می نمایند، برسد. همچنین مشتری اقرار می نماید :

       1-    از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران از جمله " دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران"  مصوب مورخ       28/02/1395 هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تابلوهای معاملاتی مربوطه و ریسک های مربوط به آن آگاهی دقیق و کامل دارد.

      2-    با توجه به عدم وجود ضامن نقد شوندگی در سهام شرکتهای درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، در صورت عدم وجود قابلیت نقد شوندگی هیچگونه مسئولیتی متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ناشر  نخواهد بود.

     3-    خریدار قبل از شروع معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه های مربوطه اطلاع کامل دارد و این هزینه ها در صورتحساب وی منظور خواهد شد.

     4-    مشتری ممکن است در شرایط خاص با توجه به وضعیت عملکرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب ( و با قیمت مورد نظر ) نتواند از بازار خارج شود و متحمل زیان   گردد، در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.

     5-    مطابق با دستورالعمل معاملات، سازمان یا فرابورس ایران می تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر نماید. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی ممکن است بر سود و زیان مشتری تأثیر گذار باشد.

     6-    آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط،  از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و فرابورس ایران مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهد داشت.

     7-    مطابق با مفاد ماده 6 " اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نصاب های موضوع مواد 4 و 5 آن دستورالعمل، مصوب مورخ 12/12/1392 هیات  مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، " سهام و حق تقدم خرید سهام قابل معامله در" تابلو پایه ب " و " تابلو پایه ج " فرابورس ایران به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتبار دهنده محسوب نمی گردند.

     8-    مطابق با مفاد ماده 5 و تبصره ماده 24 " اصلاح دستورالعمل پذیرش، عرضه و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب مورخ 28/02/1395 هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار"، درج  اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آنها با تأیید " کمیته درج فرابورس ایران" صورت می پذیرد. علاوه بر این تصمیم گیری در خصوص  انتقال شرکت ها بین " تابلو پایه ب " و " تابلو پایه ج " و  تعیین دوره های مورد رسیدگی بر عهده کمیته مذکور می باشد. لذا هر گونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکتها فی مابین تابلو " پایه ب " و " تابلو پایه ج " و یا لغو درج آنها مسموع نمی باشد.

     9-  انواع سفارش و اعتبار آن در بازار پایه به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب 07/06/1388 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی  آن" و "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، مصوب 28/02/1395 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است.

     10- مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسک های ذکر نشده ای که به هر نحو مربوط به انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران می باشد و خریدار به همه آن ها اشعار  کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.

     11- مشتری متعهد می گردد که مفاد تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل های لازم الاجرا در بازار سرمایه اعم از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را در خصوص بازار پایه فرابورس نیز  رعایت  نموده و چنانچه در هر زمان بنا به تشخیص و اعلام مراجع ذیصلاح بازار سرمایه هرگونه تخلف، قصور یا کوتاهی در رعایت مفاد مذکور از سوی مشتری اعلام شود آن مرجع ذیربط حق دارد، ضمن  ممانعت از انجام معاملات مشتری، مطابق با قوانین مربوطه اعم از جرایم و مجازات های موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با وی برخورد نماید.

     12-  به موجب این سند اینجانب/ شرکت ............................................................................   به کد ملی/ شناسه ملی............................................. و کد بورسی ............................  اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک  معاملات  سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه و همچنین مفاد ابلاغیه شماره 001/96 موضوع نامه شماره 60664/2/96 مورخ 09/01/1396 معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران را دریافت و  مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب  را تایید نموده و هیچ گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً دراین خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را در این زمینه علی الدوام سلب و ساقط می سازم.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی خریدار حقیقی/ نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز شخص حقوقی:

مهر                                             امضاء                                     اثر انگشت

 

 

   دانلود فایل فرم اقرار نامه و بیانیه پذیرش ریسک

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus