سهام نگر
  • آخرین قیمت: ۸،۷۹۰
  • حجم معاملات: ۵۲۱،۱۹۶
  • قیمت دیروز: ۸،۵۷۰
  • درصد تغییر قیمت:
    ۲.۵۷
اطلاعات نماد کرماشا(صنایع پتروشیمی کرمانشاه) در گروه محصولات شیمیایی
وضعیت نماد: مجاز

خبر و تحلیل

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus